Realizacje

Realizacje

L.p. Rodzaj robót Miejsce wykonania Data

1.

Kompleksowa realizacja : instalacji wody ciepłej wody zimnej, cyrkulacji, instalacji wody ppoż, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, kanalizacji technologicznej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ciśnieniowej, instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w 332 mieszkaniach w budynkach A,B,C,D

 M49 - Nowa Retkinia Budowa zespołów budynków mieszkalnych Wielorodzinnych (w tym jeden budynek z lokalami usługowymi w parterze) z garażem podziemnym oraz budowa i przebudowa urządzeń budowlanych w Łodzi przy ul. Maratońskiej 49 I 47/51

2022/2023/2024 w trakcie realizacji

2.

Kompleksowe wykonanie istalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnieniem liniowym w grażu podziemnym dla 118 mieszkań, wraz z wykonaniem węzła cieplnego o mocy Qco 280kW Qcw 250kW instalacji hydrantowej,

BLISKI OLECHÓW Odnowiciela 13 Budynek mieszkalny wielorodzinny a garażem podziemnym w Łodzi ul. Odnowiciela/Szczodrego

2022/2023 w trakcie realizacji

3.

Modernizacja i wykonanie instalacji gazu, instalacji wody ciepłej, cyrkulacji wody zimnej, zasilania zbiorników cwu 8x3000l, instalacji parowej wraz z modernizacją kotłowni parowej wraz z kominem, instalacji kondensatu, instalacji ciepła technologicznego, instalacji średniego ciśnienia CMS , odzysku ciepła z agrzegatów, podłączenie sprężonego powietrza, wykonanie kotłowni 1000kW wraz z odprowadzeniem spalin

Zakład produkcji żywności PIMENTA FOODS Łowicz ul. Ekonomiczna 8

2023 w trakcie realizacji

4.

Wykonanie instalacji wentylacji, instalacji pary technologicznej, instalacji ciepła technologicznego, klimatyzacji, wody grzewczej, instalacji obiegu wody grzewczej, instalacji biogazowej, instalacji olejowej, instalacji kanalizacji, wpięcie w instalację osadu przefermentowanego, instalację ssawną do dmuchaw, odpowietrzenie wirówek, odwodnienia liniowego

GOŚ Oczyszczalnia Ścieków „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi, Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”

2022/2023 w trakcie realizacji

5.

Wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji podposadzkowych sanitarnych i deszczowych, montaż zbiorników 3x10000l wód desczowych, instalacji zewnętrznej gazu

Antowniew ul. Główna 11

2022/2023 w trakcie realizacji

6.

Kompletne wykonanieinstalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji wodociągowej, instalacji centralnego ogrzewania w 160 mieszkaniach na budowie zespołu budynków wielorodzinnych

Nad Jasieniem Budowa Budynku Wielopoziomowego z garzżami podziemnymi w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 60/62

2022/2023 2022/2023 w trakcie realizacji

7.

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych : instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej do 48 apartamentów

Wiszące Ogrody - Budowa budynku mieszkalnego z lokalzmi usługowymi oraz garażem wielostanowiskowym Łódź przy ul. Tuwima 48

2021/2022

8.

Wykonanie kotłowni dachowy 400kW wraz z instalacjami gazowymi, ciepła technologicznego, instalacji wody w piekarni  LaLorrine w Nowym Dworze Mazowieckim

La Lorraine Sp.z o.o. - Piekarnia w Nowym Dworze Mazowieckim

 

9.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody CW, ZW, CYR, instalacji hydrantowej oraz białego montażu.

Budowa budynku produkcyjno - biurowo - magazynowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi - MASTER

2022

10.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji tłuszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła techno;ogicznego,

Remont, rozbudowa i nadbudowa dawnego kantoru fabrycznego I.K. Poznańskiego w Łodzi - Kantor Poznańskiego

2022

11.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sprężonego powietrza, instalacji gazu, kotłowni gazowej oraz białego montażu.

Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice - Zajezdnia MPK Łódź Chocianowice

2022

12.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wody lodowej do klimakonwektorów.

Stadion miejscji przy Al.. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - STADION ŁKS

2021/2022

13.

Kompleksowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji hydrantowej w budynkach mieszkalnych dla 98 mieszkań wraz z dwupoziomowym grażem podziemnym w Łodzi przy ul. Rewolucji 69

Zespół budynków mieszkalno usługowych Łódź ul.Rewolucji 68 - R69

2020/2021/2022

14.

Kompleksowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji hydrantowej w budynkach mieszkalnych w Łodzi przy ul. Tuwima 46

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI  USŁUGOWYMI  I HANDLOWYMI ORAZ GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM        WSZĄCE OGRODY Łódź ul. Tuwima 46

2021/2022

15.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji hydrantowej w 57 mieszkaniach w budynkach mieszkalnych w Łodzi przy ul. Legionów 66

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łódź ul. Legionów 66 BUDYNKI A

2021/2022 

16.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji hydrantowej w 66 mieszkaniach budynkach mieszkalnych w Łodzi przy ul. Legionów 66

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łódź ul. Legionów 66 BUDYNKI B

2021/2022

17.

Wykonanie instalacji sanitarnych w części biurowej i hali magazynowo – produkcyjnej w zakresie:
- instalacja gazowa wraz z pompami ciepła GAZUNO o mocy 738,7kW,
- technologia źródła ciepła z napełnieniem glikolem ,
- instalacja ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja CWU, ZW oraz stacja uzdatniania wody,
- instalacja kanalizacji nadposadzkowej,
- dostawa i montaż białego osprzętu.

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurową ul. Elektronowa 1/3 Wiking Graf

2021

18.

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla
wymienników central wentylacyjnych – rurociągi
wewnętrzne – pawilon wejściowy

Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano-
wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi
zwierząt zwanego ORIENTARIUM na terenie Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego

2020/2021

19.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji hydrantowej w 139 mieszkaniach budynkach mieszkalnych w Łodzi przy ul. Legionów 66

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łódź ul. Legionów 66 BUDYNKI C i D

2020/2021

20.

Wykonnie montażu instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, białego montażu, instalacji hydrantowej, odwodnienia dachu, sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania, instalacji gazu oraz trzech kotłowni,

ROZBUDOWA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP Sp.z o.o.
Cedrowice Parcela 11
95-035 Ozorków

2021

21.

Montaż instalacji sanitarnych - centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody, kanalizacji, odwodnienia dachu w  budynku usługowo-mieszkaniowym w Łodzi ul. Bratysławska 23

Budynek Usługowo-mieszkalny  ul. Bratysławska 23

2019/2020/2021

22.

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej oraz wod-kan, 1. montaż klimakonwektorów kanałowych prod. Lennox, 2. montaż klimakonwektorów kasetonowych prod. Lennox, 5. dostawę i montaż rurociągów dla instalacji wody grzewczej i wody lodowej w technologii Kan-Therm Steel

HILTON ARANŻACJE powierzchni biurowe dla najemcy przy ul. Piotrkowskiej 155 w Łodzi (piętra +9, +10 ,+11 i +12)

2020/2021

23.

Dostawa i montaż instalacji ciepła technologicznego z rur stalowych czarnych ze szwem i wody lodowej z rur stalowych czarnych bez szwu wraz z odtłuszczaniem, malowaniem farbą podkładową i wierzchnią oraz  z izolacją z podłączeniem nowo montowanych central wentylacyjnych wraz z armaturą przyłączeniową do wszystkich  urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych wraz z podłączeniem

Hotel HILTON - BUDYNEK BIUROWY  oznaczonym jako T-1623 zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 155 w Łodzi na kondygnacji 20 - dach

2020

24.

Kompleksowa dostawa i montaż instalacji centralnego ogrzewania dla grzejników pytowych, ciepła technologicnego do central wentylacyjnych, instalacji sprężonego powietrza z punktami poboru powietrza wraz ze sprężarkownią CompAir.

Modernizacja istniejącej zajezdni autobusowej przy ul. Limanowskiego 147/149 w Łodzi MPK Łódź Sp. Z o.o.

2019/2020

25.

Montaż instalacji wody lodowej dla klimakonwektorów 4-rurowych, ciepła technologicznego do central wentylacyjnych, centralnego ogrzewania dla grzejników, wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacj deszczowej, węzła ciepła, maszynowni chłodu.

Budowa budynku biurowego Office R ul. Jaracza

2018/2019

26.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wody lodowej, montaż grzejników, klimakonwektorów 4-rurowych oraz agregatu wody lodowej firmy Lennox.

Fabryka Teodora Meyerhoffa ul.DOWBORCZYKÓW 18

2019/2020

27.

Montaż aparatów grzewczo wentylacyjnych wraz z automatyką, montaż kurtyn powietrznych wraz z automatyką, montaż instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania.

TME

2020

28.

Wykonanie kompletnej instalacji podposadzkowej na budynku nr 5 i 6 : kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami i rewizjami w posadzce. Instalacja wykonana zrur PVC-U SN8 oraz z rur żeliwnych.

Budynki mieszkalne nr 5 i 6 ul. Walerego Wróblewskiego

2019

29.

Montaż w pawilonach handlowych wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody, instalacji hydrantowej przeciwpożarowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku 3.

Łódź ul.Traktorowa 50/58

2019

30.

Wykonanie podejść pod grzejniki w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze, wraz z dostawą i montażem
grzejników oraz wykonaniem podłączenia ww. grzejników do istniejącego pionu C.O. wykonanie podejścia wody zimnej i kanalizacji pod zlewozmywak w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, wykonanie instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w części hali przeznaczonej na część socjalną

 TAKAOKAYA EUROPE Sp. z o.o.,  Łódź, ul.Stokowska działki 241/9 i 238 obręb W-8, na terenie 12 komplesu ŁSSE

2019

31.

Wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wody lodowej i odprowadzenia skroplin, wykonanie

Budynki biurowe „OFF Piotrkowska Center”

2018

32.

Kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (w tym dostawa i montaż wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń) w szczególności: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, instalacji wodociągowej, hydrantowej i odwodnienia dachu wraz z robotami towarzyszącymi

Barry Callebaut New Factory FABRYKA CZEKOLADY

2018/2019

33.

Wykonanie instalacji wody, kanalizacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego dla aranżacji tymczasowej na parterze i pierwszym piętrze hotelu.

HOTEL FOCUS

2018

34.

Montaż instalacji Wody Lodowej i Centralnego Ogrzewania w budynku biurowym Ogrodowa Office o powierzchni 44000m2

Ogrodowa Office Łódź ul.Ogrodowa 8/ ul.Zachodnia 36

2018/2019

35.

Montaż instalacji sanitarnych - centralnego ogrzewania i wod-kan w budynku Apartamenty Zdrowie w Łodzi ul. Srebrzyńska 42

Apartamenty Zdrowie 94-203 Łódź ul. Srebrzyńska 42

2017/2018

36.

Montaż instalacji ciepła technologicznego, instalacji wody lodowej do klimakonwektorów, instalacji wentylacji odzysku ciepła z agregatu wody lodowej w Hotelu w łodzi ul. Prądzyńskiego 7a

Hotel ul.Prądzyńskiego 7a

2017/2018

37.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, kanalizacji sanitarnej, instalacji wody, instalacji gazu i przyłączy gazowych na osiedlu 150 domów jednorodzinnych

Osiedle domów jednorodzinnych Srebrna Ostoja Konstantynów Łódzki ul. Warzywnicza 22

2015/2016/2017/2018

38.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody i kanalizacji

Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku przemysłowego na hotel studencki TRITON z garażem, usługami towarzyszącymi

 2017

39.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej, klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i wody.

STADION WIDZEW Łódź ul. Piłsudskiego 138

2016

40.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, ciepła technologicznego, wody lodowej i instalacji gazu.

HOTEL AMBASADOR PREMIUM wraz z usługami i garażem podziemnym Łódź ul. Kilińskiego 128/ul.Orla 20

2015/2016

41.

Kompleksowe wykonania instalacji kanalizacji podposadzkowej

Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Kampus POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ w Łodzi ul. Al.Politechniki 10

2015/2016

42.

Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej w systemie Geberit Pluvia

PRIMULATOR - magazynowo-produkcyjno-biurowym

2015

43.

Montaż instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji hydrantowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania,

SUKCESJA Zespół centrum handlowo-biurowo-usługowo-rekreacyjnego z garażem wielopoziomowym.

2014/2015

44.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i glikolowego odzysku ciepła

LEK S.A. Zakład farmaceutyczny Stryków ul. Podlipie

2014

45.

Montaż instalacji Centralnego ogrzewania, Ciepła technologicznego, Wody lodowej, Klimatyzacji oraz instalacji Solarnej

Konstantynów Łódzki ul. Langiewicza zakład Farmaceutyczny POLFA - SENSILAB

2014r

46.

Montaż instalacji klimatyzacji pomieszczeń transformatorowych i biurowych w zakładach Gilette

Łódź zakład produkcyjny GILETTE

2013r

47.

Montaż nowych węzłów cieplnych CO, CWU (kompaktów) w 31 blokach mieszkalnych na osiedlu Retkinia w Łodzi SM Sympatyczna

Osiedle Retkinia – SM Zagrodniki

2013r

48.

Wykonanie instalacji Odwodnienia dachu Geberit Pluvia, instalacji gazu do kotłowni oraz kotłowni o mocy 400kW

Hala Produkcyjna BAFESTO w Strykowie ul. Ozorkowska

2013r

49.

Wykonanie instalacji Centralnego Ogrzewania, Wody, Kanalizacji i Instalacji hydrantowej w budynku XIV DS

XIV Dom Studenta Łódź ul. Matejki21/23

2013r

50.

Wykonanie instalacji Centralnego Ogrzewania w nowo budowanym budynku UŁ wydz. Filologii

Wydział Filologii UŁ Łódź ul. Pomorska 171/173

2012/2013

51.

Wykonanie instalacji Centralnego Ogrzewania w Budynku Hotelowo Biurowym HILTON

HOTEL HILTON budynek hotelowo-biurowy Łódź ul. Łąkowa 29

2012/2013

52.

Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, C.O., C.T., Wody(CW, ZW, CYR), kanalizacji, skroplin oraz kotłowni

Przebudowa wnętrza hali SWM produkcyjno-magazynowej w zakresie rozbudowy zaplecza socjalno biurowego w Strykowie

2012r

53.

Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego na potrzeby Centralnego Ogrzewania, Ciepła Technologicznego, Ciepłej Wody Użytkowej o mocy 400kW

Łódź ul. Moniuszki 7/9 – Zarząd Nieruchomości Łódzkich

2012r

54.

Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej dla 20 lokali mieszkalnych, oraz zasilanie wymienników w węźle cieplnym

Budynek mieszkalny Łódź ul. Neonowa 9

2011r

55.

Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej dla 60 lokali mieszkalnych, oraz zasilanie wymienników w węźle cieplnym

Budynek mieszkalny Łódź ul. Konstytucyjna 44b

2011r

56.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej garaży z detekcją gazu.

Budynek mieszkalny B3 przy ul. Wodnej 26

2011r

57.

Wykonanie instalacji C.O. Wod-kan, oraz Hydrantowej w budynku Stacji dializ Szpitala USK WAM w Łodzi

Szpital USK WAM w Łodzi ul. Żeromskiego 113

2011r

58.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, podłączeniem central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Rossmann Łódź ul. Św.Teresy

2011r

59

Wykonanie instalacji Centralnego Ogrzewania, Wody (CW,ZW,CYR),

STADION PGE ARENA Gdańsk ul. Uczniowska 28

2011/2010r

60

Wykonanie instalacji wody lodowej dla potrzeb technologicznych oraz sprężonego powietrza w fabryce kosmetyków

AVON Garwolin ul. Stacyjna 77

2011/2010

61.

Wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnej, odwodnienia dachu, wodociągowej i gazu w fabryce kosmetyków

AVON Garwolin ul. Stacyjna 77

2011/2010

62.

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakładzie Procter & Gamble

Procter & Gamble Aleksandrów Łódzki

2011/2010

63.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji za pomocą klimatyzatorów typu Split w budynku produkcyjno biurowym

DARIA Łódź ul. Proletariacka 36

2011/2010

64.

Wykonanie przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej

BIOWIN Łódź ul. Pryncypalna

2010

65.

Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody lodowej wraz z klimakonwektorami oraz instalacją odprowadzenia skroplin, białego montażu, kotłowni kaskadowej,

HOTEL  AMBASADOR CENTRUM Łódź ul. Piłsudskiego 29

2010/2009

66.

Wykonanie instalacji C.O. za pomocą promienników, instalacji hydrantowej, inst. klimatyzacji biur, odwodnienia dachu Pluvia, modernizacji węzła cieplnego.

Centrum logistyczne LIDL dobra k/Strykowa

2010/2009

67.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z glikolowym odzyskiem ciepła, inst. hydrantowej, C.O., i deszczowej.

ORGANIKA  CAR  ŁÓDŹ ul. Teofilowska 54/56

2009

68.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby socjalne i biurowe

Centrum Handlowe PORT ŁÓDŹ – IKEA ul. Pabianicka/Chocianowicka

2009

69.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oddymiającej w sklepie IKEA

Centrum Handlowe PORT ŁÓDŹ – IKEA ul. Pabianicka/Chocianowicka

2009

70.

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji za pomocą klimakonwektorów

Hotel ANDELS Łódź ul. Ogrodowa 20

2009

71.

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan

Muzeum Sztuki Łódź ul. Więckowskiego 36

2009/2008

72.

Wykonanie wentylacji w budynku administracyjno-socjalnym w zakładzie Libet

Łódź ul. Jadzi Andrzejewskiej

2009/2008

73.

Wykonanie wewnętrznej sieci cieplnej z rur preizolowanych firmy UPONOR dookoła płyty w nowej hali sportowej na ŁKSie

Hala Wielofunkcyjna ARENA w Łodzi przy ul. Unii Lubelskiej 2

2008

74.

Wykonanie kompletnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, hydrantowej, odprowadzenia skroplin i białego montażu budynek B3.

Textorial Park Łódź budynek 1 ul. Fabryczna 17

2009/2008

75.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów budynek B1, B2

Textorial Park Łódź budynek 1 ul. Fabryczna 17

2009/2008

76.

Remont instalacji centralnego ogrzewania (wymiana żeliwnych grzejników na PURMO, starych pionów i poziomów na instalację z miedzi, modernizacja węzła)

Administarcja nieruchomości Łódź Śródmieście CENTRUM II Łódź, ul. Piotrkowska 113

2008

77.

Modernizacja wentylacji w dziekanatach (demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji chłodu za pomocą klimakonwektorów)

Uniwersytet Łódzki Łódź, ul. Pomorska 46

2008

78.

Modernizacja budynku nastawni ŁOC, st. Łódź Olechów Instalacja C.O., wentylacji oraz wewnętrzna inst. wod-kan.

Łódź, Budynek ŁOC

2008

79.

Montaż instalacji wod-kan, Kanalizacji deszczowej Geberit-Pluvia

EUROFOAM Polska sp. z o.o. Zgierz ul. Szczawińska 42

2008

80.

Montaż instalacji zraszaczowej dla tunelu agregatu spieniania i modernizacja instalacji zraszaczowej dla pomieszczeń bloków startowych

EUROFOAM Polska sp. z o.o. Zgierz ul. Szczawińska 42

2008

81.

Śieć kanalizacji deszczowej  Ø300 Łódź, ul. Arabska

Delegatura Łódź - Górna

2008

82.

Modernizacja instalacji C.O. i systemu wentylacji w budynku Przychodni „Lecznicza”

Miejska Przychodnia „LECZNICZA” Łódź ul. Lecznicza 6

2008

83.

Modernizacja sanitariatów w budynku gimnazjum nr.10

Gimnazjum nr. 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8/10

2008

84.

Modernizacja budynku XXIV L.O. - sanitariaty

L.O. w Łodzi ul. Marysińska 61/67 - sanitariaty

2008

85.

Montaż instalacji CO, CT, wod-kan, Sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją dla biur, odwodnieniem dachu systemem Geberit Pluvia

MPK Łódź ,Nowe Sady 15  Zajezdnia Autobusów MPK Łódź ul. Nowe Sady 15

2007/2008

 

Adres

 "Sani-Went" s.c. P.I.B.
ul. Proletariacka 12
93-569 Łódź

Oferta

- Kotłownie i instalacje solarne
- Instalacje CO, Wod-Kan, Gaz
- Instalacje ciepła technologicznego
- Instalacja wody lodowej
- Instalacje wentylacji i klimatyzacji
- Węzły cieplne

Informacja o plikach Cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

OK